Tag Archives: Lean UX

Lean UX i Agila Team – Sluta bygg snabbt, bygg rätt och snabbt.

Posted on by

På grund av att många försöker få med “allt” I en IT-upphandling, är det endast 40% av det som byggs som gör nytta i digitala tjänster och produkter. Lean UX hjälper oss att bara bygga de 40% i stället för allt.

Att arbeta med Lean UX är ett bra sätt att kunna identifiera vad vi behöver bygga, och prioritera rätt löpande. Men hur funkar det egentligen med Lean UX och Agila team?

Mina nästa kurser inom ämnet under våren 2016: https://crisp.se/kurser/kurstyper/product-discovery-med-lean-ux

Jeff Gothelfs kurs för managers i Lean UX som kommer under våren 2016: https://crisp.se/kurser/kurstyper/lean-ux-in-the-enterprise

Upphandling med Lean UX och Agila kontrakt för upphandling med minskad waste: https://crisp.se/kurser/kurstyper/certifierad-agil-bestallare

Vill du att jag kommer och föreläser på ditt företag, eller hos din kund? Hör av dig!

Learning to communicate requirements, even Agile, the human way

Posted on by

Our human brain is way better interpreting visual information (images) than any other information. Evolution taught us to survive this way. Yet, still today, the most common form to deliver requirements is … text. In the old waterfall days it meant a lot of text, today using Agile slightly less text, but still, text. If we do it well we back it up with a conversation.

Let’s look at an Agile example, using the “As a..” syntax:

“As a buyer, I would like to buy a pair of shorts, so I can go running.”

read more »

Lean UX kravställning av Kungliga Operans planeringssystem

Posted on by

Bakgrund
Kungliga Operan är Sveriges nationalscen för opera och balett och det har den varit sedan 18 januari 1773. Verksamheten har i dag ca 552 anställda och bedrivs i Operahuset i Stockholm samt i Gäddviken där man har alla verkstäder.

Det är en stor och komplex operation att planera verksamheten på Operan med mycket information som ska hanteras över lång tid – en planeringshorisont på 5 år med många inblandade i flera steg av planerings- och produktionsprocessen.

När Operan hade fattat beslutet att gå över från manuella och spridda planeringsverktyg utan gemensamma lagringsutrymmen som såg olika ut på olika avdelningar till ett standardsystem så tog Camilla Högström, IT chef på Operan rodret som projektledare för upphandlingen av det nya systemet. Camilla kontaktade mig under sportlovet för att höra om jag trodde att det var möjligt att kravställa utifrån verksamhetens -och användarnas behov och vara klara med kravställningen innan semestern. “Självklart!” svarade jag och undrade lite varför det skulle behöva ta så lång tid.

Effekter och KPIer
Vi startade med att tillsammans med styrgruppen sätta vilka effekter man ville uppnå med implementeringen av det nya systemet. Det resulterade i ett antal effektmål med mätbara KPIer. Därefter tog vi gemensamt fram vilka de olika målgrupperna för planeringssystemet är och en hypotes om vilka deras största behov skulle kunna vara. När allt detta var prioriterat och klart fick vi ett godkännande av styrelsen och kunde fortsätta vårt kravarbete.

read more »

Guest blog from Jeff Gothelf – Lean UX in the Enterprise: 5 hills to climb

Posted on by

This is a guest blog from Jeff Gothelf who will have an open course in Lean UX with Crisp in May 2013
Jeff Gothelf has spent a 15 year career as an agile product designer, team leader, blogger and teacher. He is one of the leading voices on the topic of Agile UX and Lean UX. In addition, Jeff is the author of the O’Reilly book (2013), Lean UX: Applying lean principles to improve user experience (www.leanuxbook.com). He is a highly sought-after international speaker and workshop leader. Jeff has led cross-functional product design teams at TheLadders, Publicis Modem, WebTrends, Fidelity, and AOL. In 2012, Jeff launched Proof, a product design and innovation studio that combines lean processes with strategy, design and technology that has since been acquired by Neo.com where he is now Managing Director.

Here is Jeffs course Lean UX – Cross functional collaboration 20-21 of May in Stockholm >

Lean UX in the Enterprise: 5 hills to climb

Expanding my original post on challenges implementing Lean UX in the enterprise, I wanted to add a couple more hurdles that most companies will undoubtedly have to go through to build, collaborative, cross-functional and agile teams.

Co-location is a dirty word

Many large companies are distributed across countries, time zones and cultures. Getting employees to work together is tough enough when they’re sitting across the hall from each other. The distance between distributed teams breaks down a collaborative culture very quickly. read more »