Tag Archives: workshops

The Pirate Ship – Growing a great crew: a workshop facilitation guide

Posted on by

The Pirate Ship is a workshop format that will help you grow amazing teams. It is “speed boat” on steroids. I have now been using it for a couple of years, and the time have come to share this useful and productive format.

I do a lot of workshops with teams. Very often the workshops are about the teams themselves. It can be anything from getting a newly started team up and running to helping a mature and stable team find new inspiration and challenges.

read more »

Agila workshoptips

Posted on by

Att hålla workshops inom användarcentrerad produktutveckling – User Experience är något jag brinner för och gärna gör ute på konsultuppdrag,  kurser och hos kunder som jag coachar.

Genom att arbeta gemensamt, visuellt och iterativt i workshops med rätt metoder och bra ledning kan man få fram fantastiska resultat. Man lär sig av varandra och får in många bra idéer på kort tid och har möjlighet att utvärdera olika förslag utan att tid spills och artefakter utvecklas som inte ger eftertraktade effekter.

Här är en liten plansch med lite tips från mig till dig som vill hålla workshops – inom vad som helst egentligen. Generella tips för att få en bra struktur, bra resultat, glada kollegor eller kunder – och feedback för att bli ännu bättre. Planschen fanns med i materialet för kursen Digital Design och User Experience i veckan som var i Stockholm.

Här är workshoptips som nedladdningsbar PDF