Continuous investment – Agil HR i praktiken

Finns nu i bokform på Leanpub “Software developers…principal work is human communication to organize the users’ expressions of needs into formal procedure” Tom DeMarco, Peopleware Detta är den första posten i en serie om agil HR “from the trenches”. Del 1: Continuous investment Del 2: Lägg ner utvecklingssamtalen Del 3: Lön är rättvis ersättning –