Enkelt att ta bort 10 miljoner ton CO2 ur atmosfären och lagra i marken

Det är tekniskt och finansiellt möjligt att inom några få år kunna ta bort CO2 från atmosfären och lagra i marken “negativt utsläpp” med så kallad bio-CCS i Sverige.
Det enda som hindrar är lite lagar och regler.

I förra veckan var jag och lyssnade på när Fossilfritt Sverige hade en paneldiskussion kring negativa utsläpp med Bio Energy Carbon Capture and Storage (3:35 in i klippet), bra modererat av Svante Axelsson och Malin Strand.

Vd för Vattenfall Värme, Ulrika Jardfelt sa då
Vi har 48 bioeldade kraftvärmeverk i Sverige som kan införa CCS med befintlig teknik. Vi ska bara göra det!

Det som hindrar är lagar och regler, samt frågan hur det ska betalas. Jag återkommer till det.

Varför negativa utsläpp?

Vi har redan släppt ut mer CO2 i atmosfären än vad vi borde. 350 ppm (parts per million) är den maximala CO2 halten som vi bör vara under för att ha ett stabilt klimat. Vi är redan nu uppe på 410 (mars 2019), och 350 ppm passerades redan i slutet av 1980 talet, för 30 år sedan.

Redan i slutet på 1980-talet passerade vi den koldioxidhalt på 350 ppm som vi långsiktigt bör ha i atmosfären för ett stabilt klimat. Vi behöver så snabbt som möjligt komma ned till den nivån igen. Graf från Mauna Loa Observatory.

Alla utsläpp av CO2 som gjorts sedan dess behövs “sugas” ut ur atmosfären. Detta även när vi helt övergått till fossilfria energikällor som vind/sol eller kärnkraft (vilka bara ser till att vi inte släpper ut mer).

En befintlig teknik att göra det kallas Bio Energy Carbon Capture and Storage (BECCS).

Bio-CCS / Bio Energy Carbon Capture and Storage / BECCS

Bio-CCS innebär är att man eldar kraftverk med biobränsle. Ett biobränsle som först redan bundit upp CO2 ur atmosfären när träd växer. När man sedan eldar detta biobränsle fångar man upp utsläppen av CO2 och begraver det under marken.

Biobränslen fraktas till kraftvärmeverken, där vi det produceras el och värme. CO2 avskiljs och fraktas sedan till gamla oljeborrhål i Norge där de pumpas ner i marken igen. Se en utförligare beskrivning Stockholm Exergi (bilden lånad i väntan på tillstånd)

Bio-CCS är möjligt att komma igång med i Sverige inom 2-3 år. Vi har idag 48 kraftvärmeverk (som producerar el och värme till fjärrvärmenäten) som går på biobränsle. Man fångar koldioxiden från dessa och transporterar den till Norge, där man sedan pumpar ner den i gamla oljeborrhål. Allt med beprövad teknik.

Detta skulle minska utsläppen i atmosfären med 10 miljoner ton CO2 per år, vilket är ca 20% av sveriges nuvarande årliga utsläpp.
Det är inte teknik som hindrar utan regelverk och ersättning.

Kostnad och pris

En uppskattning är att det kostar ca 100€ per ton CO2 extra för att göra en sådan här lagring. Detta kan jämföras med en persons flygning Stockholm – Rom och tillbaka som släpper ut knappt 1 ton CO2 (inklusive höghöjdseffekt). Priset skulle alltså innebära 1 000 kr extra påslag på en sådan resa. Inget orimligt påslag för att bli klimatneutral.

Utsläppsrätterna i EU ligger för närvarande på 20€, vilket endast är 5 gånger mindre. Vi är inte riktigt där ännu, men vi börjar närma oss. Man tror att priset kommer stiga de närmaste åren då systemet håller på att stramas åt. Dagens nivåer ligger långt efter vad som behövs för Parisavtalet. Negativa utsläpp är ännu inte med.

Vi har sedan sommaren 2018 regler för reduktionsplikt. Det innebär t.ex. att det ska blandas in biobränsle i vanlig diesel. Och andelen biobränsle ökar från år till år. Sören Eriksson utvecklingsingenjör på Preem, sa i diskussionen att kostnaden för detta bli ca 4 000 per ton CO2 ton. Ifall man kopplar ihop dessa regelverk så är finansieringen redan klar!

Hindrande regler, vad görs?

Utöver detta finns det ett tiotal (3:42 in i klippet ovan) juridiska knäckfrågor och hindrande skatter kring lagring och export av CO2, som kan ändras med politiska beslut. Regeringen har tillsatt en statlig utredning av Åsa-Britt Karlsson tittar på detta under 2019 och ska vara klar 31 januari 2020.

Läsa mer

Dagens nyheter har nyligen haft två artiklar i ämnet, https://www.dn.se/nyheter/sverige-sneglar-mot-norsk-koldioxidlagring/
https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/sa-ska-norge-bli-varldsledande-pa-att-lagra-koldioxid/

2 responses on “Enkelt att ta bort 10 miljoner ton CO2 ur atmosfären och lagra i marken

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.