Continue reading: Lean för mjukvara på 10 minuter

Lean för mjukvara på 10 minuter

En kort sammanfattning av grunderna i Lean på 10 minuter. Concept To Cash, Cykeltid optimering och köer och flaskhalsar.

Lean handlar om att bli snabb genom att sluta göra onödiga saker.

Lean värdesätter det som levereras och inte det som påbörjas. Att få saker ur händerna istället för att jobba hårt.

Continue reading