David Barnholdt

Continue reading: Nivåer av ledarskap

Nivåer av ledarskap

Efter ha läst boken “Leadership Agility” av Bill Joiner och Stephen Josephs har mina verktyg att hantera utmanande situationer i min coaching utökats.

Ledarskap kopplad till Piagets utvecklingsteori

Underlaget till boken “Leadership Agility” är mångårig forskning kring ledarskap kopplad till Piagets utvecklingsteori.
Enligt den genomgår barnet och sedan den unge vuxne ett antal mognadssteg och man kan också klassificera ledarskap utifrån var individen är i denna mognadsprocess.  För mig har det varit och är en modell som jag har stor nytta av i min coaching. 

Continue reading

Continue reading: Agilt ledarskap

Agilt ledarskap

brain
Jerry Weinberg säger att “ledarskap är varje handling som hjälper en grupp framåt”.  Det är trevlig definition tycker jag.  Med den definitionen kan vi alla utöva ledarskap i vår vardag.  Men vad definierar en ledare? Om vi nu inte bara avser du eller jag eller vem som helst som försöker hjälpa en grupp framåt genom konstruktiva handlingar som leder till samsyn och framsteg?  Och hur skall man agera om man vill vara en agil ledare?
Continue reading: Fysiska förutsättningar för effektivt teamsamarbete

Fysiska förutsättningar för effektivt teamsamarbete

To: English readers, this blogpost is about the ideal team-room, and I might post a translated version later.
Alltför ofta underskattas vikten av den fysiska miljön för effektivt teamsamarbete.
En konsekvens av detta förutom dåligt teamsamarbete är ett enormt och ständigt otillfredställt behov av konferensrum.
Med ett bra team-rum rätt utrustat minimerar detta behov, samtidigt som man får effektiva team. 
I denna bloggpost går jag igenom vilka krav jag tycker man skall ställa på en bra teamarbetsmiljö och hur man uppfyller dem.
The ideal team-room

Continue reading
Continue reading: What is the purpose of trying to improve estimates ?

What is the purpose of trying to improve estimates ?

Teams often thinks they need to improve on estimating.
I think it is waste to try do that. 
But difference in actual and estimated velocity is good information, and nothing to be sorry about.
Mike Cohn have taught me this through his books "Agile Estimating and Planning" and "User Stories Applied". 
His teaching has been one of the most influental for me.
Find out more at his site: www.mountaingoatsoftware.com

Continue reading
Continue reading: An exercise based on my PSL experience:The power of open-ended requirements

An exercise based on my PSL experience:The power of open-ended requirements

Today I held a class in Scrum and Lean.
I was able to test some of my learnings from the PSL class in a exercises I made up just the day before. 
The results were almost too good.

Continue reading
Continue reading: Debrief of Problem Solving Leadership class

Debrief of Problem Solving Leadership class

Last week I attended the Problem Solving Leadership class held by Jerry Weinberg, Johanna Rothman and Esther Derby.
It was a week full of exercises and simulations and I consumed more knowledge during one week than I usually do for months. 
And I am still digesting it.  This is a early debrief of what I think I have learnt.

Continue reading
Continue reading: The five dysfunctions of a team – seminarium på Javaforum november 2008

The five dysfunctions of a team – seminarium på Javaforum november 2008

I torsdags fick jag chansen att hålla en presentation av det som ligger mig varmt om hjärtat; de största hindren för att uppnå effektivt team samarbete.

Slidsen från presentationen har ni här.

Min presentation byggde mycket på Patrick Lencionis bok och arbete kring "The five dysfunctions of a team". Jag har under min karriär själv konstaterat att ofta så är det största hindret för framgång bristen på bra samarbete i ett företag i synnerhet i utvecklingsteamet självt. I Patricks arbete har jag upptäckt många bra idéer och verktyg för att skapa bra samarbete i nästan vilket team som helst.

Jag har nu också fått chansen att pröva att omsätta dessa idéer i praktiken och se att de faktiskt fungerar. Redan innan jag hade upptäckt Patricks bok, hade jag på olika sätt jobbat på ett mer informellt sätt jobbat med att uppnå effektivare samarbete i de utvecklingsteam jag jobbat i, men Patricks mer strukturerade angreppsätt är betydligt snabbare och mer effektivt, speciellt genom att alla i teamet blir medvetna om vilka hindren är och vad man kan göra åt dem.

Nedan följer en textversion min presentation som jag höll den på javaforum. Jag lyckades spela in den på video också, och kanske jag orkar klippa ihop den med slidens och lägga ut den här på bloggen framöver, vi får se.

Kurs i The Five Dysfunctions

Jag kommer den 4 februari genomföra en kurs i ”The five dysfunctions of a team” med syfte att i detalj gå igenom de fem dysfunktionerna samt verktygen och övningarna för att bearbeta dem.

För de som inte orkar vänta tills dess, kommer jag också genomföra ett morgonseminarium på Crisp lokaler på Sveavägen 31, den 16 december kl 9-10, där denna presentation, utökad till en del, kommer ges.

För att anmäla dig till seminariet eller kursen maila academy@crisp.se

Continue reading

Continue reading: My speech at Agile Sweden 2008

My speech at Agile Sweden 2008

The slides from my speech (productive teams) are now available at: docs.google.com/Presentation

Continue reading
Continue reading: Productive Teams

Productive Teams

How do you do to make a team *really* productive ?
– Well you don´t, at least if you´re not a team-member.
From the outside you can only facilitate, provide the right circumstances for a team to be productive.
But if you are a team-member, well, then there is a lot you can do.
And the most important thing, in my opinion, is to have an positive attitude.

Continue reading