Continue reading: Automatic Resource Management Blocks i Scala

Automatic Resource Management Blocks i Scala

Joshua Bloch, som numera jobbar på Google, har gjort ett förslag på hur man i Java ska slippa behöva anropa close() på resurser i finally-satser. Ni vet: BuffereInputStream bis = null; try {    BuffereInputStream bis = …;    // Use bis } finally {    if (bis != null)       bis.close(); } Chris W.

Continue reading