Continue reading: Auto-scrolling page navigation

Auto-scrolling page navigation

Tobie Langel har skrivit en mycket instruktiv artikel (med det fyndiga namnet "A fistful of $$") för hur han hackade ihop JavaScript koden till auto-scrolling page navigation, så att texten auto-scrollar (istället för att bara hoppa) när man klickar på en länk som pekar till ett ankare på samma sida. Det enda man behöver göra

Continue reading