Continue reading: The Candy Crush Soda Delivery Pipeline

The Candy Crush Soda Delivery Pipeline

Candy Crush Soda releases a new version of the game on all platforms every other week, year round. I’ve written about the delivery pipeline and the challenges the team faces on King’s tech blog: https://techblog.king.com/candy-crush-soda-saga-delivery-pipeline/ Previous posts about working with the Soda team: How We Developed Candy Crush Soda Saga What Should We Build Next? Get in touch

Continue reading
Continue reading: Hur man kan hantera Continuous Delivery med MongoDB

Hur man kan hantera Continuous Delivery med MongoDB

MongoDB är en schemalös, dokumentorienterad databas som har fått stor popularitet i den agila världen bland annat därför att man inte behöver underhålla något databasschema.

MongoDBs schemalöshet gör att många leds att tro att Continuous Delivery blir en promenad i parken, eftersom det ju inte behövs några datamigreringar när man driftsätter en ny version av koden!

Rent teoretiskt är detta sant, men är ett sluttande plan in i Land of Crappy Code™ !

För att slippa onödig komplexitet i form av varierande utseende på lagrade domänobjekt beroende på deras ålder, rekommenderar jag att man utför regelrätta datamigreringar även när man använder MongoDB!

Jag rekommenderar även att datamigreringen är en del av applikationen — till skillnad från skript som skall köras vid sidan av innan applikationsstart — helt enkelt för att eliminera risken för misstag.

Jag har i mitt sidoprojekt Varmfront.nu utvecklat en kompakt liten lösning som i MongoDB implementerar det som Flyway gör för SQL.

Mönstret bygger på Spring Data for MongoDB och Spring JavaConfig, och migreringarna är skrivna i Java. That’s right folks, no XML here 😀

Läs vidare, så får du se hur man kan göra!

Continue reading

Continue reading: Continuous Delivery vs Continuous Deployment

Continuous Delivery vs Continuous Deployment

Jez Humble posted a blog entry with the same title in 2010, but if you haven’t read the entry, or just want a quick explanation, here’s the short version: A continuous delivery pipeline automatically tests the application, but keeps the deployment decision as a manual step. A continuous deployment pipeline, on the other hand, will

Continue reading
Continue reading: Bootstrapping an agile project with continuous deployment using cloudbees

Bootstrapping an agile project with continuous deployment using cloudbees

Starting from scratch, this video demos how to quickly get to a fully agile project setup with continuous deployment. Everything is in the cloud – GIT repo, Jenkins, MongoDB, and the app server. The system deploys automatically with every successful commit. The app itself is minimal, but does have a simple web interface and a

Continue reading