Tag Archives: dao

Characteristics of a Good DAO

Posted on by

Eric Burke har i sin blog skrivit ner 13 saker man bör tänka på när man skriver sina DAO (Data Access Object) klasser. Det verkade vara en bra sammanfattning, tyckte jag.