Continue reading: Schema migration, an important part of continuous delivery

Schema migration, an important part of continuous delivery

Most of you have a relational database involved in your persistence. As soon as your first version has been set in use, you can’t change the database schema as easy anymore or you might lose valuable production data.

At the same time, continuous delivery demands that there should be as few manual steps as possible. See here for motivation on continuous delivery.

You no longer have a few database instance, there are numerous for different levels of testing and every developer nowadays run a personal database. To keep track of all database instances and keep them updated becomes a steep task.

To tackle this, we started using Flyway as a tool to manage our database scripts. Our applications migrates the database automatically on startup so we get a hands-free solution that will guarantee that the code and database schema is in sync.

Here is a technical recipe for accomplishing this when using Flyway in combination with Spring.
Continue reading

Continue reading: Hur man kan hantera Continuous Delivery med MongoDB

Hur man kan hantera Continuous Delivery med MongoDB

MongoDB är en schemalös, dokumentorienterad databas som har fått stor popularitet i den agila världen bland annat därför att man inte behöver underhålla något databasschema.

MongoDBs schemalöshet gör att många leds att tro att Continuous Delivery blir en promenad i parken, eftersom det ju inte behövs några datamigreringar när man driftsätter en ny version av koden!

Rent teoretiskt är detta sant, men är ett sluttande plan in i Land of Crappy Code™ !

För att slippa onödig komplexitet i form av varierande utseende på lagrade domänobjekt beroende på deras ålder, rekommenderar jag att man utför regelrätta datamigreringar även när man använder MongoDB!

Jag rekommenderar även att datamigreringen är en del av applikationen — till skillnad från skript som skall köras vid sidan av innan applikationsstart — helt enkelt för att eliminera risken för misstag.

Jag har i mitt sidoprojekt Varmfront.nu utvecklat en kompakt liten lösning som i MongoDB implementerar det som Flyway gör för SQL.

Mönstret bygger på Spring Data for MongoDB och Spring JavaConfig, och migreringarna är skrivna i Java. That’s right folks, no XML here 😀

Läs vidare, så får du se hur man kan göra!

Continue reading