Continue reading: Woohoo: Mixed Scala and Java projects in Eclipse

Woohoo: Mixed Scala and Java projects in Eclipse

A few days ago Scala 2.7.2 RC2 was released. One of the new features is mixed Java and Scala support in both the compiler and the Eclipse plugin. I decided to try it out. Installation was very simple. I then set off creating a simplistic Java class side by side with the Scala object, in

Continue reading
Continue reading: Assessing the Survivors of the Java IDE Wars

Assessing the Survivors of the Java IDE Wars

Det finns numera bara tre utvecklingsmiljöer kvar för Java: Eclipse, NetBeans och IntelliJ. (Sorry Oracle, men jag känner inte en människa som använder er IDE). Denna artikel utvärderar dem mot varandra på flera områden, och min slutsats är att IntelliJ är bäst, följt av NetBeans, medan Eclipse kommer sist, vilket inte förvånar mig. Det är

Continue reading