Continue reading: ShackPrices som Hemnet borde vara

ShackPrices som Hemnet borde vara

Hemnets söksidor är smärtsamt jobbiga att använda. Man får svara på frågor i en wizard innehållande tre separata formulär innan man får se de bostäder som passar ens sökning. Jämför det med ShackPrices där kartan över Seattle är uppe redan från början, på samma sida som ett interaktivt Ajaxifierat formulär. Kartan med träffarna uppdateras medan

Continue reading