Continue reading: XX Framework – ett nytt webbramverk för Java

XX Framework – ett nytt webbramverk för Java

Eller nytt och nytt, har funnits i ett drygt år, verkar det som, men jag har aldrig hört talas om det förut. XX i XX Framework står för XML och XSLT. The primary goal of the XX Framework is to handle typical application CRUD (create, retrieve, update, delete) with little or no Java programming. Instead

Continue reading
Continue reading: Prototype Graphic Framework (PGF)

Prototype Graphic Framework (PGF)

Ett av de stora problemen med Ajax är att det inte funnits ett Canvas man kan rita på. Eller problemet har väl snarare varit att man inte kunnat lita på vilket Canvas som finns hos klienten. I Firefox finns SVG, i Internet Explorer finns VML. Aldrig mötas de två, så vad gör man om man

Continue reading