Tag Archives: guild

Kompetens i det dagliga arbetet

Posted on by

Finns nu i bokform på Leanpub

Kompetens i det dagliga arbetet

Detta är avsnitt två i delen om Ny kunskap - ett gemensamt ansvar i serien Agil HR from the trenches

Kompetensspridning via team

Låt oss börja med att ställa några ledande frågor:

  1. Arbetar ni i team som innehåller alla kompetenser som krävs för att leverera slutprodukten?
  2. Är det tillåtet (och helst uppmuntrat) att jobba tillsammans med en uppgift (till exempel parprogrammera)?
  3. Får team arbeta med saker då och då som de inte kan innan (ny domän, ny teknologi)?
  4. Kan man (kanske inom rimliga gränser) själv välja vilket team (och därmed område) man vill arbeta i?

Om du svarar ja på alla dess frågor kan du antagligen gå vidare till nästa avsnitt direkt. Om du svarar nej på samtliga, då skulle jag gissa att du både har stora utmaningar att alls leverera saker och att få till utveckling av yrkeskunskap på jobbet. Det kommer också vara ytterst svårt, eller omöjligt, att kompensera den sorts evigt pågående kompetensutveckling som uppstår ur att organisera arbetet på ovanstående sätt med andra former av åtgärder.
read more »

From Aristotle to Descartes – A Brief History of Quality

Posted on by

What is quality? Why do it energize us so much? Can we measure it? In a new Smartbear blogpost I trace the philosophical history of quality, and what that might mean for us.

Socrates started his quest to find out what knowledge is by taking on the lurking trap of the relativists, Protagoras and Heraclitus. Both meant that the world was in constant flux and that the only thing we could know was the sensations we get through our perceptions, or as Protagoras formulated it: “Man is the measure of all things.”

We recognize this stance from today’s definition of quality in business settings: Quality is the extent to which a product or service meets and/or exceeds a customer’s expectation. Quality is relative to the need of a user and is expressed as the right combination of price and quality. High quality, per se, is not desirable. Man is the measure.

That was not the view of Plato.

Read the rest of the blogpost here