Tag Archives: informationsassymmetri

Konsultmarknaden behöver inte vara en Market For Lemons

Posted on by

Ekonomen George Akerlof skrev 1970 en uppsats som beskrev informationsassymmetri i vad han kallade "Market For Lemons". Det exempel han använde var marknaden för begagnade bilar, där säljaren alltid vet mer om den bil som säljs än potentiella köpare. Säljaren vet oftast hur välskött den är, hur den körts, etc.

Köparen, däremot, har svårare att avgöra bilens kvaliteter. Visst, det finns ofta en servicehandbok han kan läsa, men hur är bilen körd? Buskörd av en yngling, eller av en försiktig 47-åring?

Detta skapar informationsassymmetri, vilket ger intressanta följder. Säljaren av en bra bil vill ha bra betalt, medan köparen sällan är villig att betala mer än för en bil som har genomsnittskvalitet. Detta gör att säljare av välskötta bilar missgynnas, vilket gör att de inte tycker det är lönt besväret. Kanske försöker de sälja bilen på annat sätt, exempelvis till en bekant som litar på kvaliteten. Detta betyder att de bästa bilarna sakta men säkert försvinner från den öppna marknaden, eftersom genomsnittspriset bara sjunker. Kvar blir bara dåliga bilar, och då har man fått en "Market For Lemons".

Denna terori om informationsassymetri gav Akerlof och två andra nobelpris i ekonomi 2001.

Men har detta någon som helst relevans för konsultmarknaden? Ja, jag menar det. I en säljsituation vet konsultsäljaren mycket mer än köparen om den konsult som är "till salu". Köparen vet ofta nästan ingenting, annat än vad som går att läsa utifrån den CV som presenteras. Med lite tur finns konsulten på plats under förhandlingarna, så att köparen kan ställa frågor. Ibland kan köparen också hitta lite information på nätet.

Men hur effektivt är detta?

  • Den CV som konsultköparen får se har ofta skrivits just för det uppdrag som diskuteras. Det ger ofta inte en rättvis bild av konsultens egentliga erfarenhet av de tekniker som ska användas.
  • De allra flesta konsultföretag döljer sina konsulter på nätet, av minst två anledningar. För det första är man rädd att konkurrenter ska ringa dem direkt och locka dem att byta arbetsgivare. För det andra så så vill man behålla informationsassymmetrin. Så länge ingen information finns att tillgå om någon av företagets konsulter så måste köparen förmoda att de är av genomsnittlig kompetens. Men så är naturligtvis inte fallet. Om de visste mer om de enskilda konsulterna så skulle de vägra hyra de som inte är duktiga, och insistera på att få plocka russinen ur kakan. Det är inte i det flesta konsultföretags intresse.
  • Konsulter uppmanas traditionellt inte att berätta något om sina svagheter under intervjuer.

Vi på Crisp tycker naturligtvis att vi är väldigt duktiga, och för att bevisa det så har vi sedan många år tillbaka bestämt oss för att göra vad vi kan för att upphäva informationsassymmetrin:

  • Alla Crisp-konsulter har en egen publik sida på www.crisp.se. Där finns telefonnummer och emailadresser. Här är min sida. Ring oss gärna, fråga om specifika tekniker. Om du vill kan du försöka värva oss till ditt företag. Lycka till! 😉
  • Våra CV:s finns också där, öppet på webben, vilket gör att om vi skriver en specifik CV för ett specifikt uppdrag, så kan du jämföra den med vår vanliga publika CV och avgöra om den du fått är skruvad på ett orimligt sätt för att passa just det uppdraget. Här är min CV i HTML-format.
  • Alla som vill har en egen blog. Där kan du avgöra om du tycker en kandidat kan förklara tekniska saker i text.
  • När vi på Crisp håller föredrag på konferenser, eller håller kurser, så publicerar vi ofta vårt material på vår blog. Samma sak gäller det material som används i vår internutbildning, där materialet ofta läggs ut. Ta en titt får du se.
  • Vi kan även berätta om våra svagheter.

Nästa gång du söker en konsult till ett uppdrag, ta en funderare över varför du inte kan hitta någon information om dem på konsultföretagets webb. Vem tjänar på att informationen är assymetrisk? På Crisp delar vi med oss av vad vi kan, vad vi tror, tycker och brinner för. Vi vill vara så transparenta som möjligt! Vi tror att det är i vårt, och ditt, intresse.