Tag Archives: intellij

IntelliJ and nodeunit

Posted on by

It turns out that I’ve gotten completely side tracked…or maybe not side tracked per se, but at least not completely focused on the client side of the Application. The past couple of weeks I’ve been engulfed in Node. Trying to figure out what it is, what I can do with it and obviously how I can test drive it. I found nodeunit which seemed to be a good testing framework candidate.

read more »

Assessing the Survivors of the Java IDE Wars

Posted on by

Det finns numera bara tre utvecklingsmiljöer kvar för Java: Eclipse, NetBeans och IntelliJ. (Sorry Oracle, men jag känner inte en människa som använder er IDE). Denna artikel utvärderar dem mot varandra på flera områden, och min slutsats är att IntelliJ är bäst, följt av NetBeans, medan Eclipse kommer sist, vilket inte förvånar mig. Det är inte helt lätt att avgöra vem totalvinnaren är, eftersom de har olika styrkor på olika områden, men jag ångrar inte de kronor jag lagt ut på min IntelliJ licens.