Tag Archives: markets

Prediction Markets och Scrum Sprint Planning

Posted on by

Jag har vagt känt till begreppet Prediction Markets, där man sammanfattar många individers förutspåelser om aktiekurser, vilken teknik som kommer att lyckas och misslyckas, och andra svåra frågor där enskilda individers kunskap ofta inte är tllräcklig, eller något man generellt sett inte litar på. Vem litar på enskilda aktieanalytiker, till exempel.

Stötte nyligen på en artikel i ämnet som sammanfattar ett event i Silicon Valley om just detta ämne, anordnat av Yahoo. Det visar sig vara ganska mycket på gång, bland annat finns det ett open source ramverk skrivet i Java med namnet Zocalo. En kille från Microsoft berättade att man använt tekniken för att förutspå testplanering, där det visat sig att man på detta sätt förutspått att planen inte skulle hålla tidsramen. Och då slog det mig att man skulle kunna använda anonyma formulär på detta sätt för att fråga medlemmarna i ett Scrum team om de tror på tidsramarna för en sprint. Kanske tror man inte på tidsplanen, men vill inte säga något om det för att inte verka negativ eller långsam. Får man svara på detta anonymt, så kanske det kollektiva svaret blir bättre än det som framkommer under mötet då tidsplanen tas fram?