Continue reading: Programming with Meteor and Materialize

Programming with Meteor and Materialize

firstpage

Our goal at the Crisp hack summit last weekend was to migrate our 2 year old shopping app written in Meteor to the latest version and to learn about Google’s material design. Our old app was built as a way for us to learn Meteor. The structure is less than ideal, and as we learn new things we add them to the app, but don’t revisit old parts. So we followed Dan North’s experiment rewriting the app from scratch. We also decided to use Materialize for the UI. We wanted to rewrite the app in 2 days, keeping all the functionality we currently have, but at the same time adding the UI and usability improvements that we really need.

We ended up completing the rewrite in 9 days: 2 hack days and then a couple of hours each day for the next week. Not too bad for a brand new app, but surprisingly longer than we would have guessed. Both Meteor and Materialize are pretty simple to get started with, but adding Materialize to Meteor proved to be challenging. Here are some highlights!

Continue reading

Continue reading: Hur man kan hantera Continuous Delivery med MongoDB

Hur man kan hantera Continuous Delivery med MongoDB

MongoDB är en schemalös, dokumentorienterad databas som har fått stor popularitet i den agila världen bland annat därför att man inte behöver underhålla något databasschema.

MongoDBs schemalöshet gör att många leds att tro att Continuous Delivery blir en promenad i parken, eftersom det ju inte behövs några datamigreringar när man driftsätter en ny version av koden!

Rent teoretiskt är detta sant, men är ett sluttande plan in i Land of Crappy Code™ !

För att slippa onödig komplexitet i form av varierande utseende på lagrade domänobjekt beroende på deras ålder, rekommenderar jag att man utför regelrätta datamigreringar även när man använder MongoDB!

Jag rekommenderar även att datamigreringen är en del av applikationen — till skillnad från skript som skall köras vid sidan av innan applikationsstart — helt enkelt för att eliminera risken för misstag.

Jag har i mitt sidoprojekt Varmfront.nu utvecklat en kompakt liten lösning som i MongoDB implementerar det som Flyway gör för SQL.

Mönstret bygger på Spring Data for MongoDB och Spring JavaConfig, och migreringarna är skrivna i Java. That’s right folks, no XML here 😀

Läs vidare, så får du se hur man kan göra!

Continue reading