Continue reading: Parprogrammering – är du tveksam?

Parprogrammering – är du tveksam?

Innan jag började med parprogrammering för några år sedan var jag en skeptiker. Numera vet jag att det fungerar och varför. Får jag välja själv, programmerar jag inte på något annat sätt.

När en kollega nyligen efterlyste argument för parprogrammering (då han mött en motsträvig organisation) fick jag konkretisera min tankar kring varför det fungerar och vilka vinster man når.

Continue reading