Continue reading: Omöjligt att kombinera agilt arbetssätt med pm3

Omöjligt att kombinera agilt arbetssätt med pm3

Låt oss säga det direkt: att kombinera pm³ och någon agil metod, som t ex Scrum, är en dålig idé. Varför?

Därför att du kommer inte kunna dra nytta av det agila arbetssättet. pm³ är baserat på en helt annan världsbild. pm³ bygger på årsplaner och att verksamheten beställer från en leverantör, typiskt den egna IT-avdelningen.  Agilt har som en grundläggande värdering att reagera på förändringar i stället för att följa en plan. Det agila arbetssättet drivs proaktivt genom utforskande i motsats till att vara en mottagare av beställningar.

Vi har sett flera försök att implementera pm³ och de har ofta misslyckats på grund av att pm³ bygger på tankar om att verkligheten kan förutsägas 18 månader i förväg, att användarna vet vad de vill ha och att det är viktigt att ha en skarp linje mellan verksamhet och IT. Vi hävdar (och flera med oss törs vi lova) att inget av detta är varken sant eller bra.

Continue reading