Tag Archives: prototype

Ajaxians Ajax Survey

Posted on by

Ajaxians, de mest aktiva bloggarna om Ajax på nätet, har nyligen publicerat resultatet från deras undersökning om vilka Ajax-ramverk som anänds idag. Bland kommentarerna finns en intressant extra fråga som inte ställdes, nämligen "Vilket Ajax-ramverk skulle du använda om du fick starta om från scratch?".

Några resultat som bör nämnas:

  • Scriptaculous och Prototype används av drygt hälften av alla, 59% respektive 68%, vilket inte är förvånande då de är solida ramverk som har funnits länge.
  • DWR hade förvånansvärt få användare, bara 13%
  • Google Gears används av 22% av alla 826 som besvarat enkäten, vilket är imponerande med tanke på hur nyligen Gears släpptes.
  • Ext JS har flugit helt under min radar och används av 34% av alla som svarade. Hur har jag kunnat missa den?

Prototype Graphic Framework (PGF)

Posted on by

Ett av de stora problemen med Ajax är att det inte funnits ett Canvas man kan rita på. Eller problemet har väl snarare varit att man inte kunnat lita på vilket Canvas som finns hos klienten. I Firefox finns SVG, i Internet Explorer finns VML. Aldrig mötas de två, så vad gör man om man vill rita grafer och annat, och inte vill överge den öppna webben och börja med Flash? Jo, nu finns Prototype Graphic Framework som inte helt oväntat bygger på ramverket Prototype. Det erbjuder en syntax för att rita grafer, som sedan i botten använder sig av SVG i Firefox och Opera, men VML i Explorer. Detta kan visa sig vara ett viktigt steg i framtidens Ajax!

Flex2 jämfört med JavaScript/Dojo/Prototype/DWR

Posted on by

En grupp utvecklare bestämde sig för att pröva Flex2 för sin produkt, men kom fram till att det inte var stabilt nog för annat än små applikationer. De har nu gått tillbaka till kombinationen JavaScript/Dojo/Prototype/DWR, och är nu produktiva igen.

Dokumentation till Prototype 1.5!

Posted on by

Till mångas glädje har någon skrivit ihop dokumentation till det viktiga JavaScript ramverket Prototype. Koden lär vara ohyggligt svår att förstå, så dokumentationen är efterlängtad.