Tag Archives: survey

Ajaxians Ajax Survey

Posted on by

Ajaxians, de mest aktiva bloggarna om Ajax på nätet, har nyligen publicerat resultatet från deras undersökning om vilka Ajax-ramverk som anänds idag. Bland kommentarerna finns en intressant extra fråga som inte ställdes, nämligen "Vilket Ajax-ramverk skulle du använda om du fick starta om från scratch?".

Några resultat som bör nämnas:

  • Scriptaculous och Prototype används av drygt hälften av alla, 59% respektive 68%, vilket inte är förvånande då de är solida ramverk som har funnits länge.
  • DWR hade förvånansvärt få användare, bara 13%
  • Google Gears används av 22% av alla 826 som besvarat enkäten, vilket är imponerande med tanke på hur nyligen Gears släpptes.
  • Ext JS har flugit helt under min radar och används av 34% av alla som svarade. Hur har jag kunnat missa den?