Tag Archives: svg

Prototype Graphic Framework (PGF)

Posted on by

Ett av de stora problemen med Ajax är att det inte funnits ett Canvas man kan rita på. Eller problemet har väl snarare varit att man inte kunnat lita på vilket Canvas som finns hos klienten. I Firefox finns SVG, i Internet Explorer finns VML. Aldrig mötas de två, så vad gör man om man vill rita grafer och annat, och inte vill överge den öppna webben och börja med Flash? Jo, nu finns Prototype Graphic Framework som inte helt oväntat bygger på ramverket Prototype. Det erbjuder en syntax för att rita grafer, som sedan i botten använder sig av SVG i Firefox och Opera, men VML i Explorer. Detta kan visa sig vara ett viktigt steg i framtidens Ajax!

Ajax Canvas exempel

Posted on by

Ett ganska remarkabelt exempel som använder sig av SVG i Firefox och VML i Internet Explorer för att visa flygrutter på en Google karta. Tydligen används Bindows som Ajax-ramverk. Ta en titt på exemplet!