Continue reading: Prototype Graphic Framework (PGF)

Prototype Graphic Framework (PGF)

Ett av de stora problemen med Ajax är att det inte funnits ett Canvas man kan rita på. Eller problemet har väl snarare varit att man inte kunnat lita på vilket Canvas som finns hos klienten. I Firefox finns SVG, i Internet Explorer finns VML. Aldrig mötas de två, så vad gör man om man

Continue reading
Continue reading: Ajax Canvas exempel

Ajax Canvas exempel

Ett ganska remarkabelt exempel som använder sig av SVG i Firefox och VML i Internet Explorer för att visa flygrutter på en Google karta. Tydligen används Bindows som Ajax-ramverk. Ta en titt på exemplet!

Continue reading