Semantic Spam

Stephen Downes bloggade om varför han ansåg att den semantiska weeben var dömd att misslyckas. Han har en hel del bra poänger, framför allt att han inte trodde företag skulle vilja komma överens om samma vokabulärer (vilket de i och för sig inte ska behöva göra enligt W3Cs förslag). Hur som helst så hamnade detta på Slashdot, och den efterföljande diskussionen (på nivå 4) var väldigt intressant. Bland annat fick jag lära mig ett helt nytt ord, sematisk spam! Det är när spammare lägger upp material på nätet som är helt korrekt enligt RDF och OWL, men som länkar till spam och elände.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.