GWT 1.4 släppt

GWT, Google Web Toolkit, är ett mycket intressant Ajax-ramverk som precis släppts i version 1.4. GWT skiljer sig från många andra Ajax-ramverk i det att man programmerar i Java, och sedan genererar JavaScript som exekverar i browsern. Fungerar väldigt bra, enligt flera av mina kollegor på Crisp. Har tyvärr inte fått tid att testa själv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.