Hur djup blir krisen för IT?

En fördel med denna kris är att vi IT-folk, så fort någon sneglar i vår riktning, kan slå ut teatraliskt med händerna och säga "Nonononono, titta inte på oss – vi är oskyldiga". Dock kan den svida nog så illa, speciellt om man är konsult.

Så, hur djup blir krisen för oss? Enligt den ansedda tidningen The Economist blir den troligen inte alls så djup som vid förra krisen. Det som talar för vår sak denna gång är bland annat:

  • Den gången var IT själva roten till krisen, så inte idag.
  • Dagens IT-företag har från förra krisen lärt sig att vara mycket smartare. Dessutom har de som oftast mycket sundare affärsmodeller.
  • IT är inom många företag redan så pass slimmat att ytterligare nedskärningar skulle behöva omorganisationer, vilken The Economist inte tror är så attraktivt.
  • Det är idag lättare att starta nya företag, eftersom man kan bygga lösningar på open source och cloud computing, vilket är bra mycket billigare än förra gången IT-branschen dök.

Den som lever får se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.