Typning: Titanernas kamp

På Artima har en mycket intressant diskussion brutit ut under rubriken "Getting Dynamic Productivity in a Static Language". Bill Venners, Martin Odersky (skaparen av Scala), den ibland obegripligt teoretiske James Iry, min favorit i blogosfären Cederic Beust och ett flertal andra brottas igenom långa intressanta diskussioner om statisk och dynamisk typning, "structural typing", klasser versus typer, och en massa annat som ligger strax över min nivå (det är då jag lär mig mest, har jag upptäckt). Är man över huvud intresserad av detta så bör man koka sig en stark kopp kaffe och läsa igenom de nästan 80 kommentarerna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.