Speaking at NFI’s “Från Krav till System 2012” Conference

As you may have noticed, I am quite into User Story Mapping right now. I find it an excellent way to establish a constructive dialog between the customer(s) and the team, as well as between the different specialists within the team. Such a dialog is the best insurance to get the “right” product/service that will delight your customers. It also allows you to build a realistic plan or roadmap for your solution/product  based on iterative and incremental development (IID) principles.

I will be introducing the method to a swedish audiance this coming October in Stockholm at NFI’s Från Krav till System 2012 – Årets största konferens inom Krav.

Here is the abstract (obviously in swedish):
User Story Mapping: konsten att dela upp kravbilden på ”rätt” sätt 
Att bryta ner kravbilden på rätt sätt är nyckeln till att leverera rätt sak snabbt. Andra faktorer som utvecklingsmetoden eller kapacitet hos medarbetaren spelar roll, men utan en meningsfull uppdelning av kraven är det svårt att lyckas.
Tillsammans tittar vi på en metod för att enkelt dela upp en föränderlig kravbild i små, meningsfulla och kompletta byggstenar (inkrement). Inspirerad av Jeff Patton’s ”User Story Mapping”, metoden syftar att – så snabbt som möjligt – ta fram en fungerande, grov, version av systemet och bygga vidare på den. Med andra ord, att tillämpa ett iterativ och inkrementellt arbetssätt. Nyckeln att dela upp kraven på “rätt” sätt är att låta utvecklingens begränsningar (key contraints) guida uppdelningen. Tillsammans tittar vi – på ett konkret sätt – hur metoden fungerar med verkligt exempel där metoden har använts med framgång.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.