Vad innebär agila kontrakt? – slides från Meridiumdagen

Sammanfattar i min presentation från Meridiumdagen ett antal Agila kontrakt som är i bruk idag och vad man bör tänka på när man använder dem.

——————   For the English reader:

What does Agile contracts really mean? –  I walk through a number of real contracts that are in use today (presentation was given in Swedish)

—————–

Det jag upplever genomgripande saknas i alla agila kontrakt  är en mekanism genom vilken kunden och leverantören snabbt kan upp ett bygga förtroende. Har man det sedan tidigare är det sällan ett problem, men frågan är hur man gör om kunden och leverantören är nya för varandra. Det finns dock en enkel lösning.

Som upphandlare väljer jag ut två leverantörer. Dessa får sedan bygga en prototyp motsvarande första iterationen av produkten. Leveranören som inte får kontraktet, får betalat för iterationen. Den andra leveranören som får kontraktet.

Knepet i utvärderingen är att du måste lyfta under huven på produkten för att se ingenjörsmässighet bakom. Det är där du ser skickligheten. Glömde jag nämna att Crisp gör sådant? 🙂

Slides: Vad innebär Agila kontrakt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.