Förbättra från start till mål

I denna video berättar jag om vikten av att se till end-to-end ledtid och att den största förbättringspotentialen hos en organisation med Agila team ofta ligger i  stegen innan utveckling påbörjas.

(for english readers: In this video I tell about the importance of improving end-to-end lead time –  not only think about the development portion of it)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.