Hasse och Jimmy Brattberg Janlén

Continue reading: Ny bok – Jennie Upptäcker!

Ny bok – Jennie Upptäcker!

Jimmy och Hasse håller på att skriva en ny bok. Den är på 20 sidor och i PIXI-format. På denna blog så tar vi tacksamt emot feedback från boken. Ifall du vill ha ett förhands exemplar skicka ett mejl till crispdiscover@crisp.se. Till den mejladressen kan du även ge feedback, eller använd kommenterings på denna sida.

Continue reading