The Lead-Squad Protocol

How to successfully drive initiatives, objectives or opportunities that require several squads (or teams) to succeed? How to do this in a way that respects the agile mindset without falling into the command-and-control trap? Today, this problem is more complex than it seems. We’ve designed and built our squads for self-organization and autonomy in the

Continue reading
Continue reading: Is Your Work Meeting Productive?

Is Your Work Meeting Productive?

If not, you’re in good company. I’ve written a short summary on how to run a productive meeting. It’s not new. It’s not unique. It’s not revolutionary. But sometimes one feels a calling. Thanks Jimmy for helping out with the closure part. Click below to download a printable version.

Continue reading
Continue reading: Make OKRs and Forecasts come alive!

Make OKRs and Forecasts come alive!

Rigid detailed long-term plans, where progress is tracked based on consumed budgets, are in agile organizations quickly becoming a fading nostalgic memory of the past. They are replaced by forecasts and non-static roadmaps. Gather regularly in front of these visualizations and you will enable learning, sharing and trigger important conversations, resolve dependencies and invite to acts of servant leadership. Make your OKRs and Forecasts come alive!

In this blog I want to give examples of visualizations with accompanying recurring ceremonies. The visualization and accompanying ceremony enable sharing of progress and ensure that impediments and dependencies continuously are addressed and mitigated. It also turns the forecast into a conversation (as opposed to a fixed estimate captured in a project plan that is treated as a promise).

The core question the involved teams answer is:

“How confident do you feel that you will accomplish the Key Result before the end of this quarter?”

Continue reading
Continue reading: Övning kring grupputveckling

Övning kring grupputveckling

Mia Pilebro, agil coach på Arbetsförmedlingen, och jag, genomför ett Scrum Master program med deltagare från två av enheterna på arbetsförmedlingens IT-avdelning. Programmet innehåller sex träffar med en tvådagars workshop som inledning, fyra träffar, så kallade Learning Labs, varannan vecka, och till sist en avslutande heldag för gemensam reflektion och sammanfattning av programmet. Under den andra Learning Lab-träffen som vi hade för några veckor sedan jobbade vi kring grupputveckling; hur utvecklas en grupp från det att den bildas initialt tills det att den möjligtvis blivit en högpresterande enhet? Vad är det för mönster som visas i olika faser av gruppens utveckling, dvs vad är det för beteenden vi generellt kan uppmärksamma och hur kan man beskriva vad som tar gruppens fokus och energi? Dessutom tittade vi på hur ledarens agerande behöver förändras utifrån där gruppen befinner sig i sin utvecklingsresa. 

Mia och jag organiserar träffarna med korta teorigenomgångar blandat med gruppövningar för att skapa en bra miljö för lärande och utveckling. Vid detta tillfälle skapade vi en kortlek och spelplan utifrån Susan Wheelans forskning kring grupputveckling, hennes modell ”Integration Model of Group Development” (IMGD), som beskriver fem faser en grupp kan utvecklas genom:

  1. Tillhörighet och trygghet
  2. Opposition och konflikt
  3. Tillit och Struktur
  4. Arbete och produktivitet
  5. Avslut

Då vi endast fokuserade på de fyra första faserna under vår träff innehåller spelplanen inte den sista avslutande fasen. 

Workshopen blev väldigt lyckad med både hög energinivå och ett bra lärande kring ämnet. Jag vill därför beskriva hur vi organiserade delen där gruppen fick arbeta kring grupputveckling med hjälp av kortleken vi skapade, och också dela materialet att använda hos era arbetsplatser. Länk till spelkort och spelplan finns längre ner i denna artikel. 

Continue reading
Continue reading: Working Agreements Mingle

Working Agreements Mingle

Facilitating a workshop or class? Need to come up with working agreements? Are people still shy and quiet and is the tempo still low? Here’s an easy method to get a medium sized group, about 20 people, to come up with and agree to a set of working agreements, while energizing the room and getting people talking to each other.

Continue reading