Continue reading: Scrum med flera team

Scrum med flera team

screen-shot-2016-11-09-at-11-14-43

Att organisera flera Scrum team görs på en hel del olika sätt. Här beskriver vi likheter och skillnader mellan några av de ramverk som vi har stött på hos våra kunder och utbildare, LeSS, SAFe och Scrum@Scale.

Gemensamt för LeSS, SAFe och Scrum@Scale

I alla tre ramverken utgår man från att man i botten har vanliga Scrum-team som är tvärfunktionella och självorganiserande.

Man utgår också från att vi alltid försöker bryta ner kraven vertikalt, så att varje inkrement blir så litet som möjligt men ändå kan driftsättas separat.

Underförstått är även att man kör kontinuerlig integration och automatiserad regressionstestning, och  att man efter varje sprint har en produkt som går att driftsätta ifall man så väljer.

Continue reading

Continue reading: A Decade of Agile, A – F

A Decade of Agile, A – F

A decade of agile boils down to theses simple fundamentals and steps for me. A. Ask: do you need to improve as an organization? Only go forward if your sincere answer is yes. Ask everyone: Do you want to improve? Same procedure. Make sure you will fail (and win) regularly by commitment (plan/hypotheses) and checkpoints.

Continue reading
Continue reading: The Future of Software Development

The Future of Software Development

Whar are YPU doning in the future?

What will software development be like in the future? “Agile” as we know it, will not be around, nor will test-driven development, continuous delivery, or BDD-like methodologies. I’ve been pondering this for a while, and based on some observations and a dose of wishful thinking, I’ve arrived at the conclusion above. Do you agree?

Continue reading

Continue reading: Programmerarna visar vägen

Programmerarna visar vägen

Lite i skymundan pågår något av en revolution inifrån i IT-branschen, och då särskilt i företag med många programmerare. På gräsrotskonferenser, i nätfora och i management-litteratur äger vår tids kanske mest avancerade och levande diskussion om hur man bäst organiserar arbete rum. Om det skriver jag i en längre essä om hur programmerarna visar vägen

Continue reading
Continue reading: R<sup>3</sup> – den agila formeln

R3 – den agila formeln

För ett halvt decennium sedan när jag skulle börja som utvecklingschef på Polopoly kände jag att jag behövde ett verktyg som hjälpte mig att sammanfatta andemeningen och de praktiska konsekvenserna av Agile, Scrum, XP och Lean. Var och en av dessa innehåller en rad – i viss mån överlappande – begrep, som är tydliga och om man kan dem inte så svåra att förklara – om man har många timmar på sig. Men hur minns man hela denna komplexa väv? Hur kan man uttrycka den enkelt, snabbt och koncist?

Continue reading