Programmerarna visar vägen

Lite i skymundan pågår något av en revolution inifrån i IT-branschen, och då särskilt i företag med många programmerare. På gräsrotskonferenser, i nätfora och i management-litteratur äger vår tids kanske mest avancerade och levande diskussion om hur man bäst organiserar arbete rum. Om det skriver jag i en längre essä om hur programmerarna visar vägen till ett bättre, roligare, effektivare och mer innovativt sätt att arbeta.

En första nedkortad version publicerades i februari i Aftonbladet. I somras publicerades en längre version i två delar i Dala-Demokraten (30 juli och 31 juli). Den finns också i sin helhet på antman.se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.