Continue reading: Fysiska förutsättningar för effektivt teamsamarbete

Fysiska förutsättningar för effektivt teamsamarbete

To: English readers, this blogpost is about the ideal team-room, and I might post a translated version later.
Alltför ofta underskattas vikten av den fysiska miljön för effektivt teamsamarbete.
En konsekvens av detta förutom dåligt teamsamarbete är ett enormt och ständigt otillfredställt behov av konferensrum.
Med ett bra team-rum rätt utrustat minimerar detta behov, samtidigt som man får effektiva team. 
I denna bloggpost går jag igenom vilka krav jag tycker man skall ställa på en bra teamarbetsmiljö och hur man uppfyller dem.
The ideal team-room

Continue reading