Continue reading: Personlig träning i TDD – Del 3 i TDD på svenska

Personlig träning i TDD – Del 3 i TDD på svenska

Testdriven utveckling, TDD, är en vana och för att skaffa sig en vana, behöver man träna. I den här videon gör jag en rolig övning i att bryta ner ett tal i primtal. Jag vill också trycka på att du ska träna dig att använda utvecklingsmiljön genom att skriva koden “baklänges”, använd en variabel och

Continue reading
Continue reading: Red, Green, Refactor – Del 2 i TDD på svenska

Red, Green, Refactor – Del 2 i TDD på svenska

Den andra delen handlar om TDD-processen. Se alla våra video på YouTube-kanalen Crisp Agile Academy.

Continue reading
Continue reading: Varför TDD? Del 1 i TDD på svenska

Varför TDD? Del 1 i TDD på svenska

Den första delen om TDD på svenska på Crisp Agile Academy är en motivering om varför det lönar sig med TDD. Jag funderar över vad som händer om man inte skriver tester alls, skriver dem efteråt eller skriver dem innan. Den här serien är tänkt att bestå av korta avsnitt där något inom TDD gås

Continue reading
Continue reading: Crisp Agile Academy – Definition of DONE

Crisp Agile Academy – Definition of DONE

In this episode of our YouTube channel “Crisp Agile Academy” a brief introduction is given to Definition of DONE. What is it? What is it good for?

Continue reading