Continue reading: Firebug 1.0 är ute

Firebug 1.0 är ute

JavaScript och Ajax debuggern Firebug har precis släppts i version 1.0. En plugin till Firefox.

Continue reading
Continue reading: Annat av intresse i Ajax världen

Annat av intresse i Ajax världen

HTTP session hack Som tidigare nämnts har browsers som oftast en begränsning att högst två HTTP sessioner är öppna samtidigt mot en och samma host. Naturligtvis har någon hackat sig förbi denna begränsning. Reverse Ajax En översiktsbeskrivning av vad Reverse Ajax är, framför allt i version 2.0 av DWR. Firebug Firebug verkar vara den i

Continue reading