Annat av intresse i Ajax världen

HTTP session hack
Som tidigare nämnts har browsers som oftast en begränsning att högst två HTTP sessioner är öppna samtidigt mot en och samma host. Naturligtvis har någon hackat sig förbi denna begränsning.

Reverse Ajax
En översiktsbeskrivning av vad Reverse Ajax är, framför allt i version 2.0 av DWR.

Firebug
Firebug verkar vara den i särklass bästa debuggern för Ajax-applikationer. Snart kommer version 1.0 som plugin, till Firefox, naturligtvis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.