Continue reading: Ett upplägg för en heldags affärsplanering

Ett upplägg för en heldags affärsplanering

Nyligen så hjälpte jag till med att planera och facilitera en affärsplanering hos en kund. Då jag tycker både utfallet och genomförandet var väldigt bra så kommer här en beskrivning av vad vi gjorde och de olika övningar vi hade. Det var en relativt stor grupp som samlats föra att genomföra den årliga affärsplaneringen, vilket syftade till att utifrån företagets övergripande mål finna vad denna avdelning skall göra under året som kommer. Alla som varit med på dessa tillställningar vet att de kan vara rätt tunga och inte alltid kopplade till medarbetarnas vardag. Jag känner dock att detta tillfälle bröt traditionen, mycket på grund av att de aktuella cheferna fokuserade på att jobba kring det positiva och möjligheter i stället för problem och hinder.

Det var en grupp på 30 personer fördelade i två olika linjegrupper, och huvudmålet var att finna förändringsåtgärder för året som kommer. På vägen mot det målet, en väg som var lika viktig som slutmålet i sig, jobbade gruppen kring sin historia, arbetade fram en mission och sedan en framtidsbild om var de vill vara fem år framåt i tiden.

Continue reading