Continue reading: Evolutionär förändring

Evolutionär förändring

Inledning

Ser jag tillbaka på mina år som konsult och coach på Crisp har det skett en rätt stor förändring i vilka typer av uppdrag vi får. Många organisationer möter en allt mer föränderlig omvärld med snabbfotade kunder; är de inte nöjda med det utbud som organisationen levererar går det till en konkurrent i stället. Det räcker inte längre med att enskilda team fungerar bättre; hela organisationer behöver förbättras för att nödvändiga effekter skall skapas. 

För att lyckas med förändringsarbetet behöver vi:

  • Utgå från att organisationer är komplexa system vilket kräver en organisk förändring snarare än ett plandrivet och mekaniskt sådan. 
  • Genomför förändringen evolutionärt drivet genom de hinder som teamen upplever, 
  • Successivt forma den struktur och arbetssätt som just den specifika organisationen bäst behöver för att leverera värde. 
Continue reading
Continue reading: Getting management involvement in Scrum

Getting management involvement in Scrum

When running Scrum (or Kanban), you will need management involvement. And it is actually better that you secure it from the start.

Don’t get me wrong – I am not advocating  detailed control and interference. No, what I am talking about is getting some punch behind dealing with impediments that your team will surface. Managers impediment slots
Continue reading
Continue reading: Dealing with persistent impediments

Dealing with persistent impediments

Not all impediments are easily fixed. They can be structural by nature. Lack of space, bad air or organization legacy is not always an easy fix. So what to do? Do you:

  1. Keep impediments on the daily impediment list (with potential demoralising effect of seeing it every day)?
  2. Assign a person and remove it from the list?
  3. Or..?
Horrible impediments
Continue reading