Continue reading: JSLT – ett javascript-baserat alternativ till XSLT

JSLT – ett javascript-baserat alternativ till XSLT

Jag har alltid varit skeptisk till X-et i Ajax, dvs XML. Varför skapa och skicka ett så bökigt format som XML från servern, för att sedan processas i JavaScript, ett språk som inte så många är duktiga på? Nu har Rik Arends skapat JSLT, som ger möjlighet att processa XML med hjälp av JavaScript-syntax som

Continue reading