JSLT – ett javascript-baserat alternativ till XSLT

Jag har alltid varit skeptisk till X-et i Ajax, dvs XML. Varför skapa och skicka ett så bökigt format som XML från servern, för att sedan processas i JavaScript, ett språk som inte så många är duktiga på? Nu har Rik Arends skapat JSLT, som ger möjlighet att processa XML med hjälp av JavaScript-syntax som liknar XSLT. Nu är XSLT i och för sig ett språk som inte ens en mor kan älska, men det kan vara väldigt kraftfullt vid rätt tillfälle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.