Continue reading: Lift 1.0 !!

Lift 1.0 !!

Webbramverket Lift, skrivet i Scala, har precis släppts i version 1.0. Mycket spännande, tycker jag. Citat från Michael Galpin: Lift is the only new framework in the last four years to offer fresh and innovative approaches to web development. It’s not just some incremental improvements over the status quo, it redefines the state of the

Continue reading
Continue reading: Steve Yegge om hur språkvalet påverkar kodbasens storlek

Steve Yegge om hur språkvalet påverkar kodbasens storlek

Steve Yegge, som jag bara stött på vid några tillfällen tidigare, skrev strax före jul ett blogginlägg under rubriken Code’s Worst Enemy. Där försöker han, utifrån erfarenheten från ett spel han skrivit på egen hand i Java, argumentera för att det är Javas fel att hans kodbas nu är på 500 000 rader. Vilket han

Continue reading
Continue reading: Terracotta clustering of Scala Actors

Terracotta clustering of Scala Actors

I Scala finns ramverket Actors, som ska vara en nära mappning av Erlangs framgångsrika motsvarighet med samma namn: ett meddelande-baserat ramverk för concurrency. Nu har Jonas Bonér kopplat ihop Scalas Actors med Terracotta, vilket ger oss transparent klustring av dessa Actors! David Pollak, skaparen av webramverket lift för Scala lät hälsa: This is most awesome

Continue reading
Continue reading: Webbprogrammering med Scala och lift

Webbprogrammering med Scala och lift

Språket Scala har sedan något halvår tillbaka haft ett webbramverk kallat lift. Jorge Ortiz har på Scala Blog publicerat en ganska lång tutorial som verkligen ger mersmak. Inte bara verkar det stabilt, utan de har också mycket bra integration med Maven och Jetty. Plus riktigt bra stöd för Ajax och Comet. lift ska ha lånat

Continue reading