Terracotta clustering of Scala Actors

I Scala finns ramverket Actors, som ska vara en nära mappning av Erlangs framgångsrika motsvarighet med samma namn: ett meddelande-baserat ramverk för concurrency. Nu har Jonas Bonér kopplat ihop Scalas Actors med Terracotta, vilket ger oss transparent klustring av dessa Actors!

David Pollak, skaparen av webramverket lift för Scala lät hälsa:

This is most awesome news. I’ll do some work seeing if we can scale Skittr to 50M users on an EC2 cluster.

Jag har ganska svårt att föreställa mig en häftigare applikation: Scala, lift, Actors, Terracotta och EC2. Ring mig om ni har ett Scala-uppdrag i fickan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.