Continue reading: The Wicket framework is not TDD-friendly

The Wicket framework is not TDD-friendly

The Wicket framework is somewhat deceptive when it comes to testing, especially TDD.

Continue reading
Continue reading: Essensen och kruxet med testdriven utveckling

Essensen och kruxet med testdriven utveckling

När du förstått poängen med testdriven utveckling kommer givetvis krånglet. Så hur tar man sig vidare?

Vi börjar med poängen så att vi är överens om vad vi menar.

Testdriven utveckling (TDD) säger att man först skriver ett test som fallerar (viktigt), sedan implementerar man så att det inte längre fallerer.

I det läget tar man sig en funderare om man tycker att designen och kodstrukturen är enklast möjliga. Om inte så fixar man till den, utan att ändra vad koden gör, refactor på engelska. Eftersom de tester man har, går igenom så är det tryggt att ändra implementationen.

Vi fortsätter sedan med ett nytt varv, test – implementation – refactor.

Enkelt så långt, men vad är poängen?

Continue reading
Continue reading: Wicket + Mockito = Love

Wicket + Mockito = Love

I’ve survived my first Rocket Day. RD are our seminars at Crisp where we talk for half a day on a subject of choice. Mine was Test Driven Development with Wicket and Mockito.

I chosed to do a live coding performance as I liked to do a very down-to-earth, practical seminar.

The slides are currently in swedish but I will translat them to english. Later. ūüėČ

However, most of you read swedish so I have published them here.

Continue reading