Continue reading: Nytt matigt kapitel till Riv pyramiderna igen

Nytt matigt kapitel till Riv pyramiderna igen

På ett bräde blev boken Riv pyramiderna igen dubbelt så tjock (222 sidor) med det nya kapitlet “En organisation utan huvud – en agil odyssé“. I den gör vi en historisk, praktiskt och teoretisk resa från apache-indianerna, över Ford, Toyota, Lean, Scrum, Agile, flödeseffektivitet, Hegel, Kant, hur det påverkade oss och mycket mer. Slutstation:en massiv

Continue reading
Continue reading: Software Development and Tragedy of the Commons

Software Development and Tragedy of the Commons

My lightning talk about Software Development and Tragedy of the commons (“Kollektivt kodägarskap och allmänningens tragedi – eller hur blir min kodbas inte utfiskad) from Agila Sverige 2013

And here is the video recording from the event. My presentation begins 12 minutes and 10 seconds into the film.

Here’s the (almost word by word) english transcript of the speech:
Continue reading

Continue reading: From Aristotle to Descartes – A Brief History of Quality

From Aristotle to Descartes – A Brief History of Quality

What is quality? Why do it energize us so much? Can we measure it? In a new Smartbear blogpost I trace the philosophical history of quality, and what that might mean for us. Socrates started his quest to find out what knowledge is by taking on the lurking trap of the relativists, Protagoras and Heraclitus.

Continue reading
Continue reading: Programmerarna visar vägen

Programmerarna visar vägen

Lite i skymundan pågår något av en revolution inifrån i IT-branschen, och då särskilt i företag med många programmerare. På gräsrotskonferenser, i nätfora och i management-litteratur äger vår tids kanske mest avancerade och levande diskussion om hur man bäst organiserar arbete rum. Om det skriver jag i en längre essä om hur programmerarna visar vägen

Continue reading
Continue reading: R<sup>3</sup> – den agila formeln

R3 – den agila formeln

För ett halvt decennium sedan när jag skulle börja som utvecklingschef på Polopoly kände jag att jag behövde ett verktyg som hjälpte mig att sammanfatta andemeningen och de praktiska konsekvenserna av Agile, Scrum, XP och Lean. Var och en av dessa innehåller en rad – i viss mån överlappande – begrep, som är tydliga och om man kan dem inte så svåra att förklara – om man har många timmar på sig. Men hur minns man hela denna komplexa väv? Hur kan man uttrycka den enkelt, snabbt och koncist?

Continue reading