Tag Archives: philosophy

Nytt matigt kapitel till Riv pyramiderna igen

Posted on by

På ett bräde blev boken Riv pyramiderna igen dubbelt så tjock (222 sidor) med det nya kapitlet “En organisation utan huvud – en agil odyssé“. I den gör vi en historisk, praktiskt och teoretisk resa från apache-indianerna, över Ford, Toyota, Lean, Scrum, Agile, flödeseffektivitet, Hegel, Kant, hur det påverkade oss och mycket mer. Slutstation:en massiv förfyttning av makt till den agila organismen – teamen. Här är underrubrikerna:

 • När Sloan slängde ut Drucker och barnen med badvattnet
 • Kunden i centrum – från Österike till Japan
 • En agil kunskapsteori
 • Scrum – Toyota för programmerare
 • Kontinuerlig förbättring – kunskapen finns på golvet
 • Kult av kvalitet – människan i maskinen
 • Stoppa bandet – och bygg in kvaliteten
 • Vid behov – skapa drag
 • Ibland är det bättre att gå hem – eller vad är flödeseffektivitet?
 • Jobba i lag – ta bort alla köer
 • Motivation – Purpose, Autonomy, Mastery och så lite umgänge
 • Scrum och flödeseffektivitet
 • Kanban i mjukvaruutveckling – utveckla din egen process
 • Rätt sak, på rätt, sätt regelbundet – en agil formel
 • Gro en smidig kultur – med fraser
 • Lägg till lite kaos för innovation
 • Hypertextorganisationen – centralt skelett, distribuerad hjärna

Köp den nu, den blir aldrig billigare

Software Development and Tragedy of the Commons

Posted on by

My lightning talk about Software Development and Tragedy of the commons (“Kollektivt kodägarskap och allmänningens tragedi – eller hur blir min kodbas inte utfiskad) from Agila Sverige 2013

And here is the video recording from the event. My presentation begins 12 minutes and 10 seconds into the film.

Here’s the (almost word by word) english transcript of the speech:
read more »

From Aristotle to Descartes – A Brief History of Quality

Posted on by

What is quality? Why do it energize us so much? Can we measure it? In a new Smartbear blogpost I trace the philosophical history of quality, and what that might mean for us.

Socrates started his quest to find out what knowledge is by taking on the lurking trap of the relativists, Protagoras and Heraclitus. Both meant that the world was in constant flux and that the only thing we could know was the sensations we get through our perceptions, or as Protagoras formulated it: “Man is the measure of all things.”

We recognize this stance from today’s definition of quality in business settings: Quality is the extent to which a product or service meets and/or exceeds a customer’s expectation. Quality is relative to the need of a user and is expressed as the right combination of price and quality. High quality, per se, is not desirable. Man is the measure.

That was not the view of Plato.

Read the rest of the blogpost here

Programmerarna visar vägen

Posted on by

Lite i skymundan pågår något av en revolution inifrån i IT-branschen, och då särskilt i företag med många programmerare. På gräsrotskonferenser, i nätfora och i management-litteratur äger vår tids kanske mest avancerade och levande diskussion om hur man bäst organiserar arbete rum. Om det skriver jag i en längre essä om hur programmerarna visar vägen till ett bättre, roligare, effektivare och mer innovativt sätt att arbeta.

En första nedkortad version publicerades i februari i Aftonbladet. I somras publicerades en längre version i två delar i Dala-Demokraten (30 juli och 31 juli). Den finns också i sin helhet på antman.se.

R3 – den agila formeln

Posted on by

För ett halvt decennium sedan när jag skulle börja som utvecklingschef på Polopoly kände jag att jag behövde ett verktyg som hjälpte mig att sammanfatta andemeningen och de praktiska konsekvenserna av Agile, Scrum, XP och Lean. Var och en av dessa innehåller en rad – i viss mån överlappande – begrep, som är tydliga och om man kan dem inte så svåra att förklara – om man har många timmar på sig. Men hur minns man hela denna komplexa väv? Hur kan man uttrycka den enkelt, snabbt och koncist?

read more »