Continue reading: Ken Schwaber om kodkvalitet och ett företags värde

Ken Schwaber om kodkvalitet och ett företags värde

InfoQ har sammanfattat en mycket inspirerande presentation av Ken Schwaber, en av Scrums grundare. Hans tes är att kvaliteten på ett företags applikationer är av så vitalt värde att den borde vara på agendan för företagets ledning. Om utvecklarna stressas att kompromissa med kvaliteten på den kod de tar fram, så minskar det verkliga värdet

Continue reading