Ken Schwaber om kodkvalitet och ett företags värde

InfoQ har sammanfattat en mycket inspirerande presentation av Ken Schwaber, en av Scrums grundare. Hans tes är att kvaliteten på ett företags applikationer är av så vitalt värde att den borde vara på agendan för företagets ledning. Om utvecklarna stressas att kompromissa med kvaliteten på den kod de tar fram, så minskar det verkliga värdet på företaget, eftersom framtida ändringar av denna kod för varje release blir allt kostsammare att genomföra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.