Continue reading: Samarbetets myserier på Agila Sverige 2015

Samarbetets myserier på Agila Sverige 2015

Samarbete är en svår konst. De flesta organisationer har grava underskott på samarbete. Ännu saknas på många sätt förståelse för vilka mekanismer som driver och uppmuntrar samarbete. På Agila Sverige 2015 pratade jag om samarbetets mystik och gjorde några nedslag i en längre workshop om detta. Bland annat visar jag hur man kan spela ultimatumspelet i storpublik, hur apor reagerar på orättvisor och de fyra pelarna i samarbetets mekanik.

Continue reading

Continue reading: A Lean Simulation in JavaFX

A Lean Simulation in JavaFX

My collagues are talking a lot about Lean these days. I thought it would be interesting to simulate one of their examples using JavaFX.

Here is a picture:

Lean Machine Simulator

Continue reading